Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu architektonického řešení stavby rozhledny v katastrálním území Horky u Tábora - příměstská část Větrovy.


Vyhlašovatel

Klub českých turistů Tábor

Předseda poroty

Ing. Radek Přílepek

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Richard Černý

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 60 000,-
Ing. Ladislav Mládek, Tábor, spolupracující osoby: Bc. Jan Vybíral, Libor Mládek

[Hodnocení poroty]

2

Částka 40 000,-
Ing. arch. Michal Bartošek, Praha 6, spoluautor: Ing. arch. Lucie Galiová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 20 000,-
Ing. arch. David Grygar, Praha – Hostavice, spoluautoři: Ing. arch. Pavla Kosová, Ing. arch. Martin Kocich, spolupracující osoby: Marek Raab, Antonín Baďura

[Hodnocení poroty]

-

Odměna


Architektonický ateliér 2H s.r.o. – Ing. arch. Jan Hořejší, Praha 5, spoluautor: Ing. arch. Vít Podráský

[Hodnocení poroty]