Předmět soutěže: Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu „Smuteční síně do Roudnice nad Labem“

 


Vyhlašovatel

Město Roudnice nad Labem

Řádní členové poroty - závislí

Vladimír Urban
MUDr. Karel Dvořák
Ing. arch. Jan Drahozal

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Jiří Jelen
Ing. Zdeněk Bambásek

Náhradníci poroty - nezávislí

1


A.D.N.S. s. r. o.

2


Ing. arch. Pavel Jura

2


Ing. arch. Jindřich Starý, Ing. arch. Michal Schwarz (Lennox architekti s. r. o.)

3


Ing. arch. Ján Stempel, Ing. arch. Jan Tesař, Ing. arch. Lucie Vogelová

3


Ing. arch. Jana Moravcová, Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Tomáš Zmek