Předmětem soutěže byl architektonický návrh novostavby Domova pro seniory v Litomyšli. Novostavba bude  realizována na parcelách 1330/15, 1334/3, 2307/1, (ev. 1340) v k.ú. Litomyšl. Návrh měl řešit i vazby na své okolí a v tomto smyslu je možné hranice staveniště překročit. Objekt novostavby měl zahrnovat 60 jednolůžkových pokojů vč. soc. zařízení. Veškeré obslužné funkce musely být navrženy na kapacitu nejméně 80 osob. Návrh řešil parking a dopravní napojení odpovídající potřebám objektu a také venkovní pobytové plochy s odpovídajícím množstvím zeleně.

 

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž.

 


 

 

 Vyhlašovatel

Město Litomyšl

Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl
Zastoupení: Michal Kortyš – starosta města

Sekretář soutěže

Jan Vrbka

RTS, a.s.
Lazaretní 13, 615 00 Brno
Tel.: +420545120243
Fax: +420545120210
Mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Michal Kortyš
Ing. Antonín Dokoupil

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Terezie Šmolíková - závislí

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 200 000,-
FAM ARCHITEKTI, s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 150 000,-
Šrámková architekti, s.r.o.

3

Částka 100 000,-
Ing. Ivan Řezáč

-

Odměna

Částka 12 000,-
Kuba & Pilař architekti s.r.o.

-

Odměna

Částka 12 000,-
manna s.r.o.

-

Mimořádná odměna

Částka 6 000,-
Ing. arch. Martin Jančok