Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu architektonického a projektového řešení zakázky: „Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka“. Sportovní hala je umístěna na pozemku p. č. 2228/1, obec Nová Paka, k. ú. Nová Paka.Vlastníkem pozemku je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové. Do pozemku zasahuje ochranné pásmo železniční dráhy.

Sportovní hala má prioritně poskytnout třem novopackým středním školám důstojné prostory pro realizaci kvalitní výuky tělesné výchovy a volnočasových pohybových aktivit mládeže. Dále se předpokládalo, že hala bude plnohodnotně využita i ve večerních hodinách a o víkendech jak veřejností, tak místními sportovními oddíly.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

Sekretář soutěže

Mgr. Jitka Bučková

vedoucí oddělení veřejných zakázek
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495817512
e-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje
Mgr. Josef Cogan, starosta města Nová Paka
Ing. Václav Nýč, vedoucí odboru investic

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Václav Řehoř, člen Rady Královéhradeckého kraje
JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D., člen Rady Královéhradeckého kraje
Ing. Eduard Trumm, odbor investic Královéhradeckého kraje

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborníků pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

1

Částka 430 000,-
studený architekti
Ing. Ján Studený
Mag. arch. ArtD. Peter Stec , Ing, arch. Maroš Bátora ,
Spolupráce: Júlia Kolláthová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 220 000,-
Ing. arch. Martin Gaberle, Ing. arch. Lucie Roubalová DiS.
Spoluautor: Ing. arch. Bořek Peška , Spolupracovníci: Jan Fiala, Jakub Kulhavý

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Apropos Architects
Ing. arch. Tomáš Beránek, Ing. arch. Michal Gabaš, Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová
Ing. arch. Magdaléna Havlová ,
Spolupráce: Ing.arch. Jan Stibral, Avocado Fresh

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 50 000,-
Ing. arch. Tomáš Hanus
Ing. arch. Jan Holub

[Hodnocení poroty]