Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko – urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního terminálu Praha východ, který bude součástí vůbec prvního vysokorychlostního úseku v ČR jako přestupní uzel mezi VRT Praha – Brno a VRT Praha – Hradec Králové. Terminál bude svým architektonickým i technickým řešením symbolizovat novou éru železniční dopravy a infrastruktury v České republice, která se po dostavbě VRT napojí na evropskou železniční síť.

Otevřená projektová jednofázová architektonicko-urbanistická soutěž. 


Vyhlašovatel

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7
Praha 1

Organizátor

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

[email protected] / [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Pavel Paidar - Správa železnic, státní organizace, GŘ, úsek modernizace dráhy, odbor přípravy staveb (O6), ředitel odboru (místopředseda poroty)
Ing. Marek Pinkava - Správa železnic, státní organizace, GŘ, samostatné oddělení přípravy VRT, manažer projektu VRT
Ing. Jiří Poběrežský - Městys Nehvizdy, starosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Pavel Andršt - Správa železnic, státní organizace GŘ, úsek modernizace dráhy, odbor přípravy staveb (O6), vedoucí oddělení schvalování staveb
Ing. arch. Matyáš Hron - Správa železnic, státní organizace GŘ, samostatné oddělení přípravy VRT, systémový specialista
Vladimír Nekolný - Městys Nehvizdy, radní

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. David Hlouch
doc. Ing. arch. Akad. arch. Ir Jiří Klokočka - architekt

Přizvaní odborníci:
Mgr. Monika Kotasová - Správa železnic, státní organizace GŘ, samostatné oddělení přípravy VRT, systémový specialista
Ing. Jan Janoušek - Správa železnic, státní organizace GŘ, samostatné oddělení přípravy VRT (technické záležitosti spojené s VRT a kolejovým řešením)
Šárka Mrázek Krátká - Správa železnic, státní organizace GŘ, O30, systémový specialista
Ing. Lenka Žemličková, Ph.D. - Správa železnic, státní organizace GŘ, O23, systémový specialista
Stanislav Skořepa - Starosta obce Jirny, přizvaný odborník s ohledem na znalosti kontextů širšího řešeného území

1

Částka 1 200 000,-
MP + ov Nehvizdy 2020 v zastoupení METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch
Ing. Petr Malinovský , Ing. Petr Vyskočil
Spolupráce: Ing. Pavel Burian, Ing. Jaroslav Vala

[Hodnocení poroty]

2

Částka 700 000,-
ra15 a.s.
Ing. arch. Radek Lampa
Ing. Libor Hrdoušek , Max Petricov , Daria Vlasova , Erik Sovet , Daniil Solovev

[Hodnocení poroty]

3

Částka 500 000,-
SBS Engineering Group Sp. Z o.o.
Arch. Maher Matar

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 350 000,-
Ing. arch. Pavel Fajfr (Sdružení Boele)
Ing. arch. Pavel Fajfr, Ing. arch. Petr Šuma, Ing. arch. Tomáš Kroužil
Spolupráce: Ing. Jiří Kott, Ph.D., Ing. Petr Rospopčuk

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 250 000,-
Spojení podniků DKFS architects ltd + JAKUB KLASKA LTD
MgA. Jakub Klaška
Dirk Krolikowski , Falko Schmitt , Dipl.-Ing. RWTH Dirk Krolikowski ARB RIBA AKNW