Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko - urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního Terminálu Roudnice nad Labem VRT, Údržbové základy a souvisejících objektů, které budou součástí vysokorychlostního úseku  VRT Podřipsko. Terminál má sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Praha - Drážďany a hromadnou dopravou a zároveň jako P+R bod pro dojíždění jak do Prahy, tak do Ústí nad Labem.

Jednofázová otevřená architektonicko-urbanistická soutěž. Soutěž byla vyhlášena jako projektová v rozsahu návrhu budoucí podoby Terminálu, Údržbové základny a souvisejících objektů; jako ideová v rozsahu řešení širšího území a případného doprovodného rozvoje širšího území.Vyhlašovatel

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Organizátor

Správa železnic, státní organizace

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

[email protected]

Řádní členové poroty - závislí

1. Ing. Pavel Paidar, Správa železnic, státní organizace GŘ, úsek modernizace dráhy, odbor přípravy staveb (O6), ředitel odboru
2. Ing. Pavel Hruška, Správa železnic, státní organizace GŘ, odbor přípravy VRT, vedoucí oddělení přípravy RS 4 a RS 5
3. Ing. Michal Kučera, Ústecký kraj, Radní (oblasti regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova)

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

1. Ing. arch. Pavel Andršt, Správa železnic, státní organizace GŘ, úsek modernizace dráhy, odbor přípravy staveb (O6), vedoucí oddělení schvalování staveb, č. autorizace ČKA 03324
2. Ing. arch. Matyáš Hron, Správa železnic, státní organizace GŘ, úsek modernizace dráhy, odbor přípravy VRT, systémový specialista
3. Mgr. Zdenka Vachková, Ústecký kraj, zastupitelka (předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost), členka krajské pracovní skupiny pro VRT

Náhradníci poroty - nezávislí

Přizvaní odborníci:
1. Mgr. Monika Kotasová, Správa železnic, státní organizace GŘ, úsek modernizace dráhy, odbor přípravy VRT, systémový specialista
2. Ing. Jan Janoušek, Správa železnic, státní organizace GŘ, úsek modernizace dráhy, odbor přípravy VRT (technické záležitosti spojené s VRT a kolejovým řešením)
3. Ing. Tomáš Slaný, Správa železnic, státní organizace GŘ, úsek generálního ředitele, odbor bezpečnosti a krizového řízení, systémový specialista
4. Ing. Lenka Žemličková, Ph.D., Správa železnic, státní organizace GŘ, O23, systémový specialista
5. Ing. arch. Lucie Kavánová, Architektka města Roudnice nad Labem
6. Alexandre Lemaitre, SNCF Gares & Connexions


Porota může v průběhu Soutěže požádat Zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 2 000 000,-
Rusina Frei, s.r.o.
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Martin Frei, Ing. MgA. Ing. arch. Petr Tej, Ing. Jakub Finger
Josef Filip , Gabriela Sládečková , Jiří Valenta , ,
Spolupráce: Matěj Hoffman ,

2

Částka 750 000,-
dh architekti + METROPROJEKT v zastoupení METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. arch. Dalibor Hlaváček
Ludvík Holub , Zuzana Kučerová , Petr Malinovský , Petr Vyskočil , Jaroslav Vala ,
Spolupráce: , Tereza Čechová , Pavel Struhař , Lenka Žitná , František Denk ,

3

Částka 500 000,-
SARMA & NORDE Arhitekti Ltd
Visvaldis Sarma , Inga Zudina , Aleksandrs Nedzveds ,
Spolupráce: Jurijs Rusinovs