Předmětem soutěže bylo urbanistické a krajinářské řešení území ulice Dukelských hrdinů a navazujících prostor.

Otevřená dvoufázová projektová urbanisticko-krajinářská soutěž.


Vyhlašovatel

Město Planá

náměstí Svobody 1
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Pavel Nutil, místostarosta
Tel/fax: 374 752 917 / 374 752 929
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

RNDr. Milan Svoboda

+420 236 080 565, +420 778 444 009
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Pavel Nutil, místostarosta
Ing. Martin Netrval, člen rady města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Martina Němečková, starostka

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může v průběhu soutěže požádat vyhlašovatele o přizvání dalších odborníků.

-

Cena

Částka 100 000,-
XTOPIX architekti, s.r.o.
Ing. arch. Pavel Buryška
Ing. arch. Barbora Buryšková, Bc. Jan Lebl, Ing. arch. Michal Štěpař
Ing. Martina Forejtová
Spolupráce: Ing. Květoslav Syrový, Ing. Martina Havlová

[Hodnocení poroty]