Předmětem soutěže o návrh bylo zpracování základní strategie urbanisticko-dopravního řešení města Kroměříže. V rámci návrhu dopravní koncepce měl být kladen důraz na uspořádání všech druhů dopravy v Kroměříži a jeho přilehlých místních částech ve vazbě na strukturu města.
Vyhlašovatel

Město Kroměříž

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Daniela Hebnarová - starostka města
Tel/fax: 573321111/573331481
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Bc. Zuzana Kytlicová, odbor rozvoje města

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Tel/fax: 573321262
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

doc. Ing. arch. Jakub Kynčl Ph.D.

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Daniela Hebnarová – místopředseda poroty, starostka města;
Mgr. Miloš Malý – místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Radmila Vraníková
Ing. Jaroslav Martínek - koordinátor rozvoje cyklistické dopravy ČR

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Antonín Hladík
Ing. arch. Rudolf Wiczcor
1

Částka 200 000,-
Ing. arch. Ondřej Vysloužil, Ing. arch. Martina Mlčochová, Ing. arch. Pavel Řihák

[Hodnocení poroty]

2

Částka 100 000,-
Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý

[Hodnocení poroty]

2

Částka 100 000,-
Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr./ účastník // Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr., Ing. Adolf Jebavý, Ing. arch. Zuzana Kopáčiková, Ing. Stanislav Prokeš, Ing. arch. Zdeňka Strašilová / autoři

[Hodnocení poroty]