Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu základní strategie a koncepce rozvoje obce, včetně koncepce uspořádání krajiny.


Vyhlašovatel

Město Hostomice

Předseda poroty

Ing. arch. Jan Jehlík

Řádní členové poroty - závislí

Vít Šťáhlavský

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Monika Immrová

Náhradníci poroty - nezávislí

Antonín Žižkovský
1

Částka 50 000,-
Michal Kuzemenský, Ida Čapounová, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid

[Hodnocení poroty]

2

Částka 25 000,-
Vlasta Poláčková, Marek Bečka, Zuzana Hrochová

[Hodnocení poroty]

2

Částka 25 000,-
Michal Dvořák, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Martina Skalická, Libor Pánek

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Šimon Vojtík, Michal Petr, Jana Urbanová

[Hodnocení poroty]