Předmětem soutěže bylo zpracování výtvarného a prostorového řešení nové tematické expozice relikviáře sv. Maura v prostoru Pluhovských domů v areálu SHZ Bečov. Cílem projektu je vytvořit volně přístupnou tematickou expozici muzejně – galerijního typu, která bude významnou románskou zlatnickou památku prezentovat z rozličných úhlů pohledu.

 

Jednokolová vyzvaná architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1
Doručovací adresa: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Mgr. Dušan Michelfeit, ředitel NPÚ ÚPS v Praze
Tel/fax: +420 274 008 111, +420 274 008 112
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. Blanka Kreibichová

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. Tomáš Wizovský
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
Mgr. Simona Juračková, Ph.D.

Řádní členové poroty - nezávislí

akad. arch. David Vávra
doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.
Ing. Blanka Kreibichová (předsedkyně poroty)
Ak. soch. Andrej Šumbera, Ph.D.

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Arch. Karel Kibic, Ph.D
PhDr. Kateřina Rozinková
Bc. Kateřina Hladíková

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Antonín Novák
akad. arch. Vladimíra Axmannova
Prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Mgr. Vladimír Kelnar
1

Částka 15 000,-
SGL projekt, s.r.o.

[Hodnocení poroty]

2

Částka 10 000,-
Petr Kolínský

[Hodnocení poroty]

3

Částka 5 000,-
Ondřej Císler / spoluautor: Vojtěch Ružbatský

[Hodnocení poroty]