Predmetom - cieľom tejto kombinovanej urbanisticko-architektonickej súťaže je získanie návrhov na riešenie športového areálu mesta – Areál športu Dubeň v Žiline a výber spracovateľa Urbanistickej štúdie areálu a PD Multifunkčnej športovej haly. Vyhlasovateľ súťaže na základe rozhodnutia a odporúčania poroty a výsledku priameho rokovacieho konania uzavretie zmluvy o dielo.