Letošním tématem bude Komunální politika a stanovování priorit rozvoje. Opět se konference zaměří spíše na menší města a obce a program bude zahrnovat mnoho inspirace nejen pro ty, kteří se chystají kandidovat na podzim v rámci komunálních voleb.

Termín: 2. – 3. června 2022

Místo: Líbeznice

Cílem konference Pojďme dělat město je:

  • Vytvořit prostor pro vytváření vztahů mezi uživateli, správci a tvůrci veřejného prostoru.
  • Šíření informací jak přistupovat k tvorbě a užívání veřejného prostoru.
  • Rozšiřování vědomostí.

Konference je určená pro:

  • architekty, urbanisty a krajináře;
  • města a obce, zejména pracovníky odborů rozvoje a stavebních úřadů;
  • politiky a aktivní občany.

Program ročníku 2022 (bude upřesněno):
čtvrtek 2. června přednášky (většinou starosta+architekt) na téma: Komunální politika a stanovování priorit rozvoje
10:00 – 12:20 1. blok přednášek s panelovou diskuzí: Máslovice, Tábo, Vimperk, Česká Kamenice
12:20 – 13:00 oběd
13:00 – 14:30 2. blok přednášek: Porovnání přístupu Česko/Belgie, Šlapanice, Židlochovice
14:30 – 15:00 pauza, občerstvení
15:00 – 17:00 3. blok přednášek s panelovou diskuzí: Jihlava, Žďár nad Sázavou a speciální ukázka síly spojených malých obcí – kompenzační investice do krajiny v souvislosti s výstavbou Vysokorychlostní tratě Praha – Drážďany
17:30 – (dokud bude zájem) neformální společenský večer (opékání buřtů)
vystoupí:
doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka (FA ČVUT),
primátorka Jihlavy MgA. Karolína Koubová a Ing. Vít Zeman náměstek primátorky,starostka Máslovic Ing. Vladimíra Sýkorová a Ing. arch. Vojtěch Sosna (Bod architekti),
starostka Vimperka Ing. Jaroslava Martanová a Ing. arch. René Dlesk, PhD. (MA Vimperka),
starosta České Kamenice Jan Papajanovský a Ing. arch. Jan Mach (Mjölk, MA České Kamenice),
starostka Šlapanic Michaela Trněná a Ing. Lýdie Šušlíková (krajinářská architektka),
místostarosta Tábora Václav Klecanda a Ing. arch. Iveta Čierná (MÚ Tábor),
Ing. arch. Zbyněk Ryška (MA Žďáru nad Sázavou) a další.

pátek 3. června
10:00 – 12:00 Komentovaná procházka po Líbeznicích
12:30 – 14:00 Společný oběd

Více informací

Registrace je již spuštěna, a to po rozkliknutí zde.

Další akce

02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference