V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena pokračující série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Osmá z letošní série debat „Kvalita vnitřního prostředí – osvětlení a stínění, zkušenosti z praxe“ se zaměří na světelnou kvalitu s ohledem na vliv na kognitivní funkce a kvalitu vnitřního prostředí obecně.

Témata:

  • Vliv světla na kognitivní funkce
  • Zkušenosti z praxe z prostředí škol a domovů pro seniory
  • Kvalita světla v kancelářském prostředí
  • Příklady dobré praxe

Mluvčí:

  • Lenka Maierová, ČVUT UCEEB
  • Martin Smítal, Prolicht
  • Jan Vobr, Momoso

Termín: 28. 4. 2021, 16:00 – 17:00

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Více informací

Další akce

20. 01. 2022 08:30 Konference
20. 01. 2022 09:00 Webinář
20. 01. 2022 10:00 Webinář
20. 01. 2022 10:00 Fórum
25. 01. 2022 09:30 Jiné