V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Pátá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí – ergonomie a spaceplan poskytne vhled do problematiky ergonomie a prostorového navrhování jako významných kvalit vnitřního prostředí.

Mluvčí se během webináře zaměří na:
Základní principy flexibilních a sdílených kancelářských konceptů
Proč je ergonomie důležitá a jaké změny pracovních návyků nás čekají

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom, Link to join Webinar: https://us02web.zoom.us/j/89774859695 

Webinar ID: 897 7485 9695

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Více informací

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
14. 09. 2022 11:30 Konference