Termín: 11. 5. 2021, 13:00 – 15:10

Pořadatel: Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Svaz měst a obcí České republiky (SMOČR)

Jak se připravit na budoucí nejistoty a jejich dopad na život a cíle měst?
Odolná města jsou dlouhodobě schopná účinně a hospodárně reagovat na aktuální a trvalé rušivé události, jakými jsou změna klimatu, živelní pohromy, pandemie či kybernetické a jiné útoky, adaptovat se zlepšovat své systémy reakcí na ně. Jsou to města, která mají schopnost absorbovat, zotavit se a připravit se na budoucí otřesy (ekonomické, environmentální, sociální a institucionální). Odolná města podporují udržitelný rozvoj, blahobyt a růst podporující začlenění.

Program
13:00 Zahájení
13:10 Snižování rizik katastrof a odolnost v rozvojových strategiích měst a municipalit
13:40 Vládní koncepce environmentální bezpečnosti 2021–2050
13:50 Místní akční skupiny a podpora strategie odolnosti na místní úrovni
14:05 Odolnost měst z pohledu lidské bezpečnosti
14:25 Odolnost a význam pro financování měst
14:45 Diskuze
15:10 Závěrečné poznámky

V panelové debatě vystoupí:

  • Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR
  • Petr J. Kalaš, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
  • Pavel Danihelka, VUBP&VSB-TUO
  • Marie Adámková, Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Jiří Krist, President Národní sítě Místních akčních skupin (MAS)
  • Ivan Beneš, Český národní výbor pro omezování katastrof
  • Petr Dovolil, Mott MacDonald

Moderátory webináře budou Petr Dovolil, Mott MacDonald a Tomáš Janeba, prezident ARI.

Více informací

Další akce

20. 01. 2022 08:30 Konference
20. 01. 2022 09:00 Webinář
20. 01. 2022 10:00 Webinář
20. 01. 2022 10:00 Fórum
25. 01. 2022 09:30 Jiné