Česká komora architektů a Ministerstvo pro místní rozvoj společně připravují konferenci o evropských politikách architektury konanou v rámci českého předsednictví v Radě Evropské Unie. Konference proběhne ve dnech 10. - 12. října 2022 v Kongresovém centru v Praze. Základním tématem bude význam architektury a architektů pro uchování, rozvoj a obnovu udržitelného, kvalitního a dostupného vystavěného prostředí jako zásadní podmínky kvalitního života. Program bude rozdělen do tří dnů: 10. října proběhne neveřejné setkání zástupců evropských států, 11. října budou prezentovány evropské politiky architektury a související iniciativy (Davoská deklarace, New European Bauhaus). Třetí den, 12. října, bude věnován diskusím nad vybranými tématy jako je udržitelnost, dostupné bydlení nebo poválečná obnova měst. 

Historický kontext:

Původně byly diskuse o politikách architektury vedeny pod záštitou Evropského fóra pro politiky architektury (EFAP) což byla celoevropská síť organizací sledující plnění usnesení Evropské Rady O kvalitě architektury v městském a venkovském prostředí (2001/C 73/04). EFAP hodnotilo také dopady textu „Příspěvek kultury k udržitelnému rozvoji (2008/C 319/05) přijatého Evropskou Radou v r.2008 na architekturu. Fórum zaniklo v roce 2016, zájem o téma a jeho rozvoj naštěstí neustal. Nástupcem EFAP se staly méně formální konference evropských politik architektury (ECAP), které organizují předsedající státy s organizacemi, které se tématu věnují. Formáty konferencí se různí mírou zapojení státu, přičemž ne každý předsedající stát je organizuje.

Česká republika naposledy organizovala obdobnou konferenci, ještě v rámci formátu EFAP, v dubnu 2009. Hlavním tématem bylo tehdy upozornění na důležitost postavení architekta při tvorbě a péči o vystavěné prostředí a důraz na vzdělávání v této oblasti, a to na všech typech škol.

Konference 2022, základní teze.

Základním tématem letošní konference má být klíčový význam architektury a architektů pro uchování, rozvoj a obnovu udržitelného, kvalitního a dostupného vystavěného prostředí jako zásadní podmínky kvalitního života.

Konference se bude skládat ze dvou částí. První bude prezentace evropských politik architektury a souvisejících iniciativ (Davoská deklarace, New European Bauhaus). Bude též představena aktualizace české politiky architektury a stavební kultury. Druhý den je věnován diskusím nad vybranými tématy. Přestože budou rozdělena na části udržitelnost, dostupné bydlení a poválečná obnova měst, ve skutečnosti jde o jedno téma udržitelnosti nahlížené z několika měřítek a ohledů. Dostupnost bydlení jako důležitý nástroj udržitelnosti v měřítku organizace území a v detailu legislativních opatření. Debata o probíhající novelizaci EPBD, která svými stupňujícími požadavky nevytváří potřebný rámec celkové kvality zahrnující smysluplné energetické úspory. Specifickým tématem bude poválečná obnova měst, kde na příkladech z Bosny, Ukrajiny a Gruzie budou představeny komplexní redefinice prostředí.

Důraz na kontext udržitelnosti vychází z několika podnětů. Během českého předsednictví bude vrcholit diskuze o novelizaci evropské vyhlášky EPBD o energetické úspornosti budov. Vychází ze strategických cílů Green Dealu, které jsou však v současnosti přehodnocovány vlivem zhoršující se situace postcovidové ekonomiky a vzrůstajícím mezinárodním napětím. Konferencí chceme poukázat, že jen tvrdá regulační opatření nejsou samospasitelná, pokud nejsou uváženě aplikována architektem schopným komplexního přístupu. Politiky architektury musí tento přístup aktivně podpořit. Dalším podnětem je probíhající změna paradigmatu vnímání kritérií kvality vystavěného prostředí. Zatímco ještě nedávno (a u nás dosud) byla dostačujícím atributem udržitelnosti například zelená střecha nebo dostatek zeleně obecně, v zahraničí dochází k  zásadnímu posunu v nazírání na kvalitu vystavěného prostředí.     

Podrobný program konference

10. října proběhne neveřejné setkání zástupců jednotlivých evropských zemí tzv. ředitelů architektury.

11. října: Hlavními tématy prvního veřejného dne budou evropské iniciativy na poli architektury a evropské politiky architektury.

V dopolední zahajovací části vystoupí ministr pro místní rozvoj a digitalizaci Ivan Bartoš, očekává se on-line zdravice předsedkyně Evropské komise U. V. Layen, vystoupí předseda ČKA Jan Kasl, předsedkyně představenstva ACE Ruth Shagemann a zástupci dalších organizací,

Následně bude prezentován aktuální stav New European Bauhaus. Oliver Martin přednese další vývoj 8 kritérií kvality Davoské deklarace a bude přednesena informace z evropského programu pro kulturu.

Evropské politiky architektury bude spolumoderovat Veronika Valk Siska z estonského ministerstva kultury, Josef Morkus z MMR odprezentuje aktualizaci české Politiky architektury a stavební kultury, bude představena aktualizace finské politiky architektury a Joao Bento představí nově rozšířenou komparativní studii o roli státních architektů v evropských státech, která zahrnuje i příklady regionálních a městských architektů.

Součástí konference bude i doprovodný program. Po celou dobu trvání bude v  prostorách Kongresového centra výstava České ceny za architekturu a soutěžní přehlídky realizací z architektonických soutěží DESET. Pro první veřejný den je v plánu i paralelní dětský den architektury s on-line vstupy na hlavní konferenci. Ve večerních hodinách proběhne společenský raut v prostorách Pražské křižovatky

12. října: Program druhého veřejného dne se zaměří na vybraná témata politiky architektury související s udržitelností. Úvodní blok k udržitelnosti koordinuje Petr Lešek předseda PS udržitelnost. Hlavními mluvčími budou Carl Backstrand ze švédského studia White architects a irský krajinářský architekt Tony Williams. Navazující bloky k dostupnému bydlení z pohledu širších územních vztahů a bližšího architektonického pohledu koordinují David Tichý a Michal Kohout.

Poslední blok poválečné obnovy měst koordinuje Petr Návrat. Bosna a Gruzie mohou nabídnout zkušenost s odstupem více let, zatímco Ukrajina je pochopitelně velmi aktuální. Za Bosnu potvrdila účast Selma Herrington – Sarajevská rodačka, která zpracovala doktorskou práci na téma poválečné obnovy tohoto města. 

Na poslední, již opět uzavřený den, plánuje MMR pro své hosty celodenní exkurzi.

Ing. arch. Pavel Martinek

Více novinek

29.07.2022
27.06.2022
24.06.2022
20.06.2022
19.06.2022
15.06.2022
09.06.2022
06.06.2022
03.06.2022
02.06.2022
30.05.2022
17.05.2022
11.05.2022
06.05.2022
04.05.2022
28.04.2022
25.04.2022
12.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
25.03.2022
18.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
10.03.2022
07.03.2022
02.03.2022
01.03.2022
24.02.2022
22.02.2022
15.02.2022
11.02.2022
04.02.2022
01.02.2022
28.01.2022
21.01.2022
20.12.2021
14.12.2021
13.12.2021
03.12.2021
22.11.2021
22.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
08.11.2021
03.11.2021
21.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
08.10.2021
01.10.2021
30.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
23.09.2021
21.09.2021
13.09.2021
12.09.2021
10.09.2021
19.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
30.07.2021
16.07.2021
14.07.2021
11.07.2021
01.07.2021
29.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
15.06.2021
10.06.2021
07.06.2021
03.06.2021
01.06.2021
27.05.2021
26.05.2021
10.05.2021
06.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
04.05.2021
03.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
17.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
01.04.2021
22.03.2021
08.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
05.02.2021
02.02.2021
28.01.2021
26.01.2021
19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015