Česká komora architektů uspořádala ve dnech 15. a 16. února 2018 již čtvrté setkání iniciativy středoevropských architektonických komor. Tématem letošního jednání uskutečněného v konferenčním sále Metodického centra moderní architektury v areálu vily Stiassni v Brně byla Politika architektury.

Vedle zástupců architektonických komor visegrádské čtyřky -  České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska, se jednání účastnili také hosté zastupující estonskou komoru architektů a rakouskou nadaci architektů. Doplnili je delegáti Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva kultury, do jejichž agendy spadá i naplňování politiky architektury. Účastníci dvoudenního setkání si vyměnili informace o stavu v dané oblasti ve svých zemích, ale v přehledu i v rámci celé Evropy, a následně diskutovali své praktické zkušenosti. Tématem rozhovoru byla i v lednu přijatá davoská deklarace evropských ministrů kultury.

V Estonsku je situace dle Katrin Koov, předsedkyně tamní komory, situace v oblasti politiky architektury poměrně dobrá. Funguje spolupráce s ministerstvy, aktivně se zapojují také školy a další instituce. Architektura je agendou, kterou reflektuje tamní vláda a pracuje se na zřízení institutu státního architekta.

V Rakousku své zájmy řeší architekti dohromady se stavebními inženýry. Stavební kultura je u našich jižních sousedů důležitým tématem a je řešena jak na celostátní úrovni, kdy je v roli koordinátora tzv. Baukultur nadace architektů, jejíž ředitelka Barbara Feller se účastnila brněnského zasedání, tak na regionální úrovni v jednotlivých spolkových zemích.

Na Slovensku se tamní komora architektů snaží o vznik strategického dokumentu k politice architektury od svého vniku, ovšem dosud vznikly jen pracovní verze, byť poslední už má takřka finální podobu. Olga Mihaliková ze Slovenské komory architektů informovala, že aktuálně se posun vpřed neočekává, neboť prioritou vlády je nyní všeobecná strategie pro rozvoj státu.

Pozitivně hodnotili situaci ve své zemi maďarští zástupci András Bordás a Bálint Bachmann. Byla přijata národní politika architektury a současně dobře funguje praxe včetně propracovaného systému architektů od hlavního pro městské působící lokálně i v malých sídlech. Vedle toho se podařilo vydat i praktické návodné manuály. Maďarsko tak aktuálně řeší spíše sjednocení systému vstupu do profese.

Žádný dokument pro politiku architektury nebyl přijat v Polsku. Dle zástupců tamní komory Boryse Czarakcziewa, Piotra Gadomskeho a Krzysztofa Chwalibóga chybí politická podpora, architektura není pro vládu tématem, kterým by se zabývala, byť tato oblast spadá pod dvě ministerstva.

Koncepční dokument Politika architektury a stavební kultury České republiky připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj za odborné spolupráce ČKA na konci roku 2014, vláda jej schválila 14. ledna 2015. Dokument stanovuje vizi a základní cíle urbanistického rozvoje. Vychází z relevantních národních i evropských dokumentů a předpisů. Ve spolupráci s odborníky navrhuje opatření a definuje zodpovědné a spolupracující instituce, mezi nimiž je i Česká komora architektů, která je ze zákona pověřena péčí o kvalitu kulturního prostředí. Politika architektury a stavební kultury zahrnuje tři zásadní oblasti: Krajinu a sídla, Stavby a Vzdělávání, osvětu a výzkum, které v návazných oblastech odráží priority, jimž by se Česká republika měla na doporučení Ministerstva pro místní rozvoj věnovat na poli výstavby. Jedná se např. o zamezení rozrůstání sídel do okolní krajiny či důsledné začlení jednotlivých staveb do daného prostředí. Nechybí ani vyjádření podpory institutu městského architekta. Ministerstvo pro místní rozvoj fungování Politiky architektury a stavební kultury monitoruje.

ČKA ORGANIZOVALA SETKÁNÍ INICIATIVY STŘEDOEVROPSKÝCH ARCHITEKTONICKÝCH KOMOR V BRNĚ

Více novinek

27.06.2022
24.06.2022
20.06.2022
19.06.2022
15.06.2022
10.06.2022
09.06.2022
06.06.2022
03.06.2022
02.06.2022
30.05.2022
17.05.2022
11.05.2022
06.05.2022
04.05.2022
28.04.2022
25.04.2022
12.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
25.03.2022
18.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
10.03.2022
07.03.2022
02.03.2022
01.03.2022
24.02.2022
22.02.2022
15.02.2022
11.02.2022
04.02.2022
01.02.2022
28.01.2022
21.01.2022
20.12.2021
14.12.2021
13.12.2021
03.12.2021
22.11.2021
22.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
08.11.2021
03.11.2021
21.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
08.10.2021
01.10.2021
30.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
23.09.2021
21.09.2021
13.09.2021
12.09.2021
10.09.2021
19.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
30.07.2021
16.07.2021
14.07.2021
11.07.2021
01.07.2021
29.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
15.06.2021
10.06.2021
07.06.2021
03.06.2021
01.06.2021
27.05.2021
26.05.2021
10.05.2021
06.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
04.05.2021
03.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
17.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
01.04.2021
22.03.2021
08.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
05.02.2021
02.02.2021
28.01.2021
26.01.2021
19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015