Zpracoval: CIS s.r.o.
stav k 2.4. 2020

 

 1. Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 z 31.3. t.r. dvě nová opatření, a to:

  •  Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z přidané hodnoty

Rozhodnutí se vztahuje na bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží nebo bezúplatné dodání zboží, které bylo použito pro jeho výrobu v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu. Tímto rozhodnutím se promíjí daň z přidané hodnoty, kterou jsou plátci povinni uplatnit při bezúplatném dodání tohoto základního zboží, popř. bezúplatném dodání zboží určeného pro jeho výrobu, a to ve stanoveném časovém rozmezí. V případě, že plátce dodá bezúplatně zboží a bude se na něj vztahovat prominutí podle tohoto rozhodnutí, bude mu nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění zachován.

Bližší specifikaci zboží, na které se rozhodnutí vztahuje, naleznete ve Finančním zpravodaji, který posíláme v příloze tohoto e-mailu.

Při dodání zboží, které má být použito pro výrobu dezinfekčních prostředků, je daň z přidané hodnoty prominuta pouze tehdy, pokud je dané zboží určeno k výrobě dezinfekčního prostředku, na který se toto prominutí primárně vztahuje, a zároveň je dodáno výrobci, který je oprávněn na základě příslušných právních předpisů dezinfekční prostředky vyrábět.

  •  Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně silniční

Daňovým subjektům bude prominuto příslušenství daně spojené s pozdní úhradou záloh na daň silniční splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7.2020, dojde-li ke splnění platebních povinností nejpozději do 15. 10. 2020.

V tomto případě se však nejedná o „prominutí“ úhrady záloh za I. a II. čtvrtletí roku 2020, obě zálohy musí být v roce 2020 uhrazeny, pouze nebude sankcionována jejich opožděná úhrada, uskuteční-li se nejpozději do 15.10.2020, tj. spolu se splatností zálohy na silniční daň za III. čtvrtletí. Jde tedy o možnost posílit cash-flow daňového subjektu odložením provedení platby o několik měsíců, a to bez sankce.

 

 2. Kompenzační bonus OSVČ

Dále Vás informujeme o připravované podpoře OSVČ formou jednorázového daňového bonusu.

Podporu bude zajišťovat Finanční správa ČR, která již na svých webových stránkách zveřejnila navržené podmínky pro získání této podpory. Nicméně opatření podléhá schválení Parlamentem ČR, na finální podobu a jeho zavedení je tedy třeba ještě počkat pod dokončení legislativního procesu; Ministerstvo financí předpokládá jeho dokončení do 12.dubna t.r.

Bonus by v navržené podobě nepodléhal dani z příjmů ani zdravotnímu nebo sociálnímu pojištění.

Taktéž v současné podobě návrhu není vyloučen souběh čerpání kompenzačního bonusu současně s čerpáním kompenzace ošetřovného z programu Ministerstva průmyslu a obchodu, není však možný souběh s výplatou podpory v nezaměstnanosti.

Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu naleznete v příloze tohoto e-mailu, další informace též naleznete na webových stránkách Finanční správy:

Základní informace:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/zakladni-info .

Otázky a odpovědi

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/dotazy-odpovedi .

 

 3. „Ošetřovné“ pro OSVČ

Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovalo na svých webových stránkách informaci k obdobě ošetřovného pro OSVČ.

Žádosti je možné podávat již od 1.dubna.

Tisková zpráva a další informace jsou k dispozici na webu MPO:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/o-_osetrovne_-pro-osvc-bude-mozne-zadat-od-1--dubna--253699/

 

 4. Program „Antivirus“ na podporu zaměstnanosti

K 31.3. vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus, což je program na podporu zaměstnanosti v souvislosti se situací zaměstnavatelů v důsledku koronaviru.

Podávání žádostí se má rozběhnout od 6. dubna a celý proces by mělo být možné vyřídit elektronicky.

Konkrétní informace naleznete na webových stránkách MPSV:

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

 

 

Více novinek

27.06.2022
24.06.2022
20.06.2022
19.06.2022
15.06.2022
10.06.2022
09.06.2022
06.06.2022
03.06.2022
02.06.2022
30.05.2022
17.05.2022
11.05.2022
06.05.2022
04.05.2022
28.04.2022
25.04.2022
12.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
25.03.2022
18.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
10.03.2022
07.03.2022
02.03.2022
01.03.2022
24.02.2022
22.02.2022
15.02.2022
11.02.2022
04.02.2022
01.02.2022
28.01.2022
21.01.2022
20.12.2021
14.12.2021
13.12.2021
03.12.2021
22.11.2021
22.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
08.11.2021
03.11.2021
21.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
08.10.2021
01.10.2021
30.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
23.09.2021
21.09.2021
13.09.2021
12.09.2021
10.09.2021
19.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
30.07.2021
16.07.2021
14.07.2021
11.07.2021
01.07.2021
29.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
15.06.2021
10.06.2021
07.06.2021
03.06.2021
01.06.2021
27.05.2021
26.05.2021
10.05.2021
06.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
04.05.2021
03.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
17.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
01.04.2021
22.03.2021
08.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
05.02.2021
02.02.2021
28.01.2021
26.01.2021
19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015