Přinášíme Vám souhrnný přehled aktuálních dotačních a grantových příležitostí využitelných v oblasti architektury a stavebnictví.

 • Kultura Fondů EHP a Norska

V září bude spuštěna výzva v rámci programu Kultura Fondů EHP a Norska.

V oblasti kulturního dědictví bude prostřednictvím větších grantů (max. 1,5 milionu €) podpořena ochrana a obnova movitého a nemovitého kulturního dědictví, včetně rozvoje a realizace strategií pro jeho dlouhodobé využití. Ve druhém čtvrtletí roku 2020 bude vyhlášena druhá výzva, která se prostřednictvím menších grantů (max. 250 tisíc €) zaměří na oživení a inovativní využití kulturního dědictví, které je v odpovídajícím technickém stavu.

O dotaci mohou žádat vlastníci nebo provozovatelé (nemovitých) kulturních památek.                 

 

V případě žádostí o dotaci na rekonstrukci nemovitých kulturních památek je požadováno:

 • stavební povolení s nabytím právní moci (platné před ukončením výzvy) nebo souhlas nebo stanovisko příslušného stavebního úřadu, že stavební povolení nebo souhlas není vyžadováno (platí pro nemovité kulturní dědictví);
 • projektová dokumentace pro stavební povolení;
 • závazné stanovisko ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči

Vzhledem k tomu, že žádosti o větší granty budou přijímány pouze 4 - 5 měsíců, mají potenciální zájemci o dotaci nejvyšší čas zahájit výběr zpracovatele projektové dokumentace. Lze tedy v brzké době očekávat vypsání výběrových řízení, případně aktivně nabídnout své služby subjektům, pro které by tato výzva mohla být užitečná.

Více informací na: https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/oblasti-podpory/kulturni-dedictvi

 

 • Snižování energetické náročnosti veřejných budov

V rámci 121. výzvy Prioritní osy 5 programu Životní prostředí lze žádat o prostředky na snižování energetické náročnosti veřejných budov a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v těchto budovách. V aktuální průběžné výzvě je vyčleněno 2,5 miliardy Kč a žádosti lze podávat do 3. 2. 2020. Žádat o dotaci mohou státní instituce, státní příspěvkové organizace a veřejné výzkumné instituce na území hl. m Prahy.  Projekty realizované mimo území hl. města Prahy jsou podporovány v rámci výzvy č. 135 (SC 5.3) s dotačními prostředky ve výši 2 miliardy Kč.

Rovněž tato výzva si zaslouží pozornost členů ČKA  především v  souvislosti s nezbytností zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rámci realizace dotačního projektu a tedy s ohledem na výši zakázky vypsat otevřená výběrová řízení.

Více informací na: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=124; https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=147

 

 

 • Dešťovka

Probíhá průběžný příjem žádostí v programu Státního fondu životního prostředí Dešťovka, z něhož mohou vlastníci/stavebníci rodinných a bytových domů čerpat dotaci na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Lze získat dotaci:

 1. až 55 tisíc Kč na zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady
 2. až 65 tisíc Kč na akumulaci srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti
 3. až 105 000 Kč na využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové.

U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc Kč.

Více informací na: https://www.dotacedestovka.cz/

 

 •  Kotlíkové dotace

Probíhá také příjem žádostí v programu Státního fondu životního prostředí Kotlíkové dotace, z něhož mohou vlastníci/stavebníci rodinných a bytových domů čerpat dotaci na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Konkrétně mohou vlastníci/stavebníci rodinných a bytových domů získat dotaci na:

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Výzvy jsou vypisovány po krajích. Zde je aktuální harmonogram výzev:

 

KRAJ

VYHLÁŠENÍ VÝZVY

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Jihočeský

přelom srpen/září

přelom září/říjen

Jihomoravský

2. polovina září

2. polovina října

Královéhradecký

1. 7. 2019

11. 9. 2019

Liberecký

15. 7. 2019

23. 9. 2019

Pardubický

30. 9. 2019

31. 10. 2019

Plzeňský

září 2019

1. 10. 2019

Praha

16. 9. 2019

31. 10. 2019

Ústecký

1. týden v červenci

16. 9. 2019

Vysočina

září 2019

říjen 2019

Zlínský

září 2019

říjen 2019

 

Více o Kotlíkových dotacích na: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-3-vyzva/


 • Nová zelená úsporám

Stále lze také čerpat prostředky z dotačního programu Státního fondu životního prostředí Nová zelená úsporám, který podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné způsoby vytápění a instalaci obnovitelných zdrojů energie.

Na co konkrétně lze dotaci získat, je přehledně uvedeno na: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/

Žádosti o dotaci lze podat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu průběžně až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání prostředků.

Více novinek

27.06.2022
24.06.2022
20.06.2022
19.06.2022
15.06.2022
10.06.2022
09.06.2022
06.06.2022
03.06.2022
02.06.2022
30.05.2022
17.05.2022
11.05.2022
06.05.2022
04.05.2022
28.04.2022
25.04.2022
12.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
25.03.2022
18.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
10.03.2022
07.03.2022
02.03.2022
01.03.2022
24.02.2022
22.02.2022
15.02.2022
11.02.2022
04.02.2022
01.02.2022
28.01.2022
21.01.2022
20.12.2021
14.12.2021
13.12.2021
03.12.2021
22.11.2021
22.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
08.11.2021
03.11.2021
21.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
08.10.2021
01.10.2021
30.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
23.09.2021
21.09.2021
13.09.2021
12.09.2021
10.09.2021
19.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
30.07.2021
16.07.2021
14.07.2021
11.07.2021
01.07.2021
29.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
15.06.2021
10.06.2021
07.06.2021
03.06.2021
01.06.2021
27.05.2021
26.05.2021
10.05.2021
06.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
04.05.2021
03.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
17.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
01.04.2021
22.03.2021
08.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
05.02.2021
02.02.2021
28.01.2021
26.01.2021
19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015