Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje podle zákona 111/1998 Sb.
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků s nástupem od zimního semestru 2020/2021 nebo podle dohody a s úvazky podle rozsahu působení.

A) Pro Ústav stavitelství I:
docenta nebo odborného asistenta - specialistu na problematiku pozemních staveb, garanta předmětu
Pozemní stavitelství III a Počítačové navrhování I (BIM) s podílem na ateliérové výuce pomocí metody BIM.

Požadavky:
magisterské VŠ vzdělání ve stavebním nebo architektonickém oboru, eventuálně absolutorium doktorského studia; u místa doc. jmenování v oboru, u odb. asistenta předpoklady pro zahájení habilitačního řízení;
min. 5 let odborné praxe v oboru, vítána pedagogická praxe na vysoké škole; profesionální kvality; projekční a realizační činnost na významných realizacích vítána; zkušenosti a znalosti současných trendů v oblasti pozemních staveb a architektury, vč. projektování metodou BIM; pedagogická či teoretická činnost vítána; společenská a organizační angažovanost v oblasti architektury a stavebnictví i na poli popularizace oboru vítána; aktivní znalost jednoho světového jazyka.

B) Pro Ústav modelového projektování:
odborného asistenta pro výuku CAD se specializací BIM - konzultanta v software REVIT.

Požadavky:
magisterské VŠ vzdělání v příslušném oboru; min. 3 roky odborné praxe s odpovídající specializací a zkušenostmi, vítána pedagogická praxe na vysoké škole; aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka (preference: angličtina).

C) Pro Ústav navrhování II:
vedoucího ateliéru se zařazením profesor, docent, popř. odborný asistent.
Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání a min. 5 let praxe v oboru architektura / urbanismus;
jmenování profesorem nebo docentem v oboru, u odb. asistenta předpoklady pro zahájení habilitačního řízení;
profesionální kvality; projekční a realizační činnost, zkušenosti z vlastní architektonické praxe a účast v architektonických soutěžích;  aktivní znalost alespoň 1 světového jazyka.

Uchazeči zašlou spolu s přihláškou:
- strukturovaný profesní životopis s přehledem odborné, publikační a pedagogické, event. vědecké činnosti 
  včetně ohlasů (citací);
- ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání a dosažených vědecko-pedagogických titulech;
- ukázky několika stěžejních prací (formát A 4);
- u pozice ad A) písemnou představu o koncepci a zaměření předmětu Pozemní stavitelství III – Obvodové pláště
  budov a interiérové a kompletační konstrukce;
- u pozice ad C) písemnou představu o koncepci a zaměření ateliéru.

Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Přihlášky s požadovanými materiály a kontaktními údaji zasílejte doporučeně do 30 dnů od zveřejnění na adresu: ČVUT v Praze - Fakulta architektury, osobní oddělení - výběrové řízení, Thákurova 9, 166 34 Praha 6[1].
 
                                               prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA
                                                                               děkan

Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno ve veřejné části internetových stránek ČVUT a FA ČVUT dne 14. 5. 2020.
Posledním dnem pro podání přihlášek je pondělí 15. 6. 2020.

[1] Doručení přihlášky si uchazeči mohou ověřit podle podacího čísla zásilky v aplikaci Sledování zásilek na 
  www.ceskaposta.cz. Vzor přihlášky viz. www.fa.cvut.cz.

  

Více novinek

27.06.2022
24.06.2022
20.06.2022
19.06.2022
15.06.2022
10.06.2022
09.06.2022
06.06.2022
03.06.2022
02.06.2022
30.05.2022
17.05.2022
11.05.2022
06.05.2022
04.05.2022
28.04.2022
25.04.2022
12.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
25.03.2022
18.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
10.03.2022
07.03.2022
02.03.2022
01.03.2022
24.02.2022
22.02.2022
15.02.2022
11.02.2022
04.02.2022
01.02.2022
28.01.2022
21.01.2022
20.12.2021
14.12.2021
13.12.2021
03.12.2021
22.11.2021
22.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
08.11.2021
03.11.2021
21.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
08.10.2021
01.10.2021
30.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
23.09.2021
21.09.2021
13.09.2021
12.09.2021
10.09.2021
19.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
30.07.2021
16.07.2021
14.07.2021
11.07.2021
01.07.2021
29.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
15.06.2021
10.06.2021
07.06.2021
03.06.2021
01.06.2021
27.05.2021
26.05.2021
10.05.2021
06.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
04.05.2021
03.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
17.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
01.04.2021
22.03.2021
08.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
05.02.2021
02.02.2021
28.01.2021
26.01.2021
19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015