YAA 2017

9. ročník architektonické soutěžní přehlídky pro studenty a začínající architekty do 33 let

Preambule

Kvalita urbánního prostředí měst a venkova je určena především kvalitou jeho architektury včetně urbanismu. Soutěžní přehlídka dokumentuje trendy a vývoj současné architektury. Do práce architektů se promítají inovativní řešení, která přinášejí možnost omezit negativní dopady, zejména pak prostřednictvím energetických úspor a materiálů šetrných k životnímu prostředí. Tématem soutěže se vracíme k zásadní otázce, jak může architektura přispět k lepšímu životu lidí. 

Cíle architektonické soutěžní přehlídky Young Architect Award:

 • zapojit do tvorby kvalitního veřejného prostoru studenty architektury a mladé architekty do 33 let, zmapovat jejich tvorbu a upozornit na talenty,
 • přispět k výchově mladých architektů, vést je k přemýšlení o profesi architekta v širších souvislostech, a tím podpořit kultivaci veřejného prostoru,
 • formou výstav, které se stanou platformou pro vedení dialogu mezi laickou a odbornou veřejností, pozitivně ovlivnit vzdělávání a osvětu široké veřejnosti,
 • medializací konkrétních výstupů ze soutěže podpořit témata vážící se k současným problémům měst, přiblížit architekturu široké veřejnosti, podpořit veřejnou diskusi o architektuře, o veřejném prostoru, který nás obklopuje, který spoluvytváříme a který ve svém důsledku ovlivní a pomůže obnovit participaci občanů na rozvoji města.

TÉMA: PERIFERIE

Periferie uvnitř i na okraji - např.: disfunkční města a obce, opuštěná místa dopravních koridorů, místa na rozhraní.

KRITÉRIA HODNOCENÍ

 • výběr tématu práce, koncepčnost a kontextuálnost řešení,
 • kvalita architektonického / urbanistického řešení,
 • přínos pro kvalitu životního prostředí, udržitelnost,
 • novátorství a originalita práce.

ODBORNÁ POROTA

Ing. arch. Petr Stolín, PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o., předseda poroty

Ing. arch. Zdeňka Vydrová, městská architektka, Litomyšl

Ing. arch. Jiří Opočenský, ov architekti, s.r.o.

Ing. arch. David Mareš, třiarchitekti

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Přínosy

Společenský přínos soutěže

 • Projekt vybudovaný na respektu k trvale udržitelnému rozvoji, s důrazem na životní prostředí a v neposlední řadě k podpoře výjimečné architektury
 • Společenský přesah – studenti a začínající architekti zpracovávají celospolečensky aktuální téma, neboť kvalita urbánního prostředí měst a venkova je určena především kvalitou jeho architektury včetně urbanismu
 • Spolupráce se statutárními městy, kde sídlí fakulty architektury a fakulty stavební s výukou oboru architektura, rozvine i diskusi na konkrétní regionální témata zpracovaná na těchto fakultách, diskusi podpoří i výstavy pro širší veřejnost v daných městech za politické podpory vedení měst
 • Osvěta - projekt je jednou z forem osvěty, jejímž prostřednictvím ovlivňujeme estetické cítění a vzděláváme nejen budoucí generaci architektů, ale i širokou veřejnost, kterou tímto aktivně zapojujeme do dialogu (putovní výstavy v regionech, medializace problematiky…) a napomáháme procesu emancipace a identifikace obyvatel s městem a jeho historií
 • Spojením se soutěží, která si již vydobyla svou pozici, posílí image města, které se může prezentovat jako současné město s moderním smýšlením a hledáním inovativních cest
 • Obnova participace občanů na rozvoji měst a obcí a na tvorbě veřejného prostoru, jakožto nejzřetelnější formy reprezentující tento vztah
 • Konkurenční výhoda na trhu práce – referenční ocenění udělené respektovanými odborníky, projekt mapuje a vyhledává mladé talenty

Edukativní přínos soutěže

 • Edukativní charakter - akademická obec vnímá tento projekt jako nástroj na podporu výuky, soutěž je zdrojem invenčních informací a projektů, jejichž ukázky jsou zařazovány jak do přednášek, tak do ateliérové práce na fakultách
 • Propojení teorie s praxí - téma 9. ročníku se zaměří na reálná a aktuální problematická místa, návrhy řešení mohou ukázat směr, jak tyto lokality případně řešit

Přínos pro města a obce

 • Zpracované studie jako inspirace a návod, jak lze přistupovat k řešení zadaných bolavých míst, podklad pro případné vypsání soutěže o návrh dle zákona o veřejných zakázkách
 • Výsledky soutěže mohou pomoci zahájit diskusi o budoucí výstavbě mezi obyvateli měst a zastupiteli
 • Na akcích spojených se soutěží se nabízí prostor pro neformální setkání s odborníky z oboru a se zástupci komunální sféry v daném regionu

termíny

28. 2. 2017             vyhlášení 9. ročníku soutěže Young Architect Award

30. 6. 2017             uzávěrka přihlášek

31. 8. 2017             jednání odborné poroty

21. 9. 2017             slavnostní vyhlášení výsledků, Praha

9/2017 - 4/2018      putovní výstava

Putovní výstava

Soutěž provází putovní výstava přihlášených prací organizovaná ve spolupráci s tuzemskými univerzitami, kde lze studovat obor architektura a městy, v nichž sídlí. Každá zastávka putovní výstavy tak vytváří příležitost a prostor pro tolik potřebný dialog. Výstavy probíhají vždy cca 3 týdny. Tradiční zastávky: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Liberec.

K veřejnosti se ale soutěž dostane i cestou veřejného hlasování, které je organizováno na internetových stránkách soutěže. Výsledky veřejného hlasování nabízejí možnost konfrontace s výběrem poroty - tedy odbornými znalostmi, kontextem a zkušenostmi poroty.

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE

ČKA, SMO ČR, ČVUT v Praze, FA VUT v Brně, FUA TU v Liberci, FAST VŠB-TU Ostrava, ZF MENDELU, ARCHIP, VŠUP

Soutěž má celoroční průběh a je podpořena silnou mediální kampaní.

Tisková zpráva k vyhlášení soutěže

Více novinek

27.06.2022
24.06.2022
20.06.2022
19.06.2022
15.06.2022
10.06.2022
09.06.2022
06.06.2022
03.06.2022
02.06.2022
30.05.2022
17.05.2022
11.05.2022
06.05.2022
04.05.2022
28.04.2022
25.04.2022
12.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
25.03.2022
18.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
10.03.2022
07.03.2022
02.03.2022
01.03.2022
24.02.2022
22.02.2022
15.02.2022
11.02.2022
04.02.2022
01.02.2022
28.01.2022
21.01.2022
20.12.2021
14.12.2021
13.12.2021
03.12.2021
22.11.2021
22.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
08.11.2021
03.11.2021
21.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
08.10.2021
01.10.2021
30.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
23.09.2021
21.09.2021
13.09.2021
12.09.2021
10.09.2021
19.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
30.07.2021
16.07.2021
14.07.2021
11.07.2021
01.07.2021
29.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
15.06.2021
10.06.2021
07.06.2021
03.06.2021
01.06.2021
27.05.2021
26.05.2021
10.05.2021
06.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
04.05.2021
03.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
17.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
01.04.2021
22.03.2021
08.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
05.02.2021
02.02.2021
28.01.2021
26.01.2021
19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015