akad. arch. Oldřich Hozman

Číslo autorizace

01284

Typ autorizace

  • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze obor architektura. Architektonické tvorbě se věnuje profesionálně od roku 1989. Do svých návrhů zahrnuje principy feng shui, geomantie, ekologie a organických staveb. Prosazuje celostní pohled na tvorbu zdravého prostředí a architektury. Přednáší o nových přístupech tvorby architektury v souladu s přírodou. Podrobnější životopis: Architekt Oldřich Hozman se narodil 7. září 1964 v Praze. Když mu bylo 7 let, začal chodit do umělecké školy, kde se výtvarně vzdělával ve výtvarných oborech (kreslení, malování, modelování, kovotepectví a práce se dřevem). Docházel tam během základní školní docházky (1970 – 1979). Během studia na odborné uměleckoprůmyslové střední škole v Praze 1979 – 1983), obor tvorba interierů a nábytku, se rozhodl, stát se architektem. V letech 1983 – 1989 vystudoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze obor architektura a tvorba interiérů a nábytku. Studium zakončil diplomovou prací na téma design nábytku z ohýbaného lamelovaného dřeva. Na této práci začal pracovat na přelomu let 1988 a 1989 během stipendijního pobytu ve Finsku na University of Industrial Arts v Helsinkách. V roce 1990 se mu narodil syn Filip, s kterým dodnes úzce spolupracuje při navrhování staveb a nábytku. Architekt Oldřich Hozman pracuje a tvoří jako svobodný architekt a umělec. Ve své tvorbě se věnuje navrhování ekologických staveb z přírodních stavebních materiálů. V letech 1996 – 2004 studoval u různých mezinárodních učitelů principy feng shui a geomantie. Od roku 2008 do roku 2010 studoval soukromě pohybové umění eurythmie, tvořivou řeč a zpěv a začal se hlouběji zajímat o myšlenky terapeutického působení architektury. Během let 2007 až 2012 se účastnil studijních seminářů na téma organické architektury v Dornachu a poznával principy umělecké a architektonické tvorby Rudolfa Steinera a dalších umělců a architektů, kteří zde působili a působí. Mezi roky 2009 až 2015 studoval a pořádal umělecké semináře modelování a řezbářství organických forem pod vedením Jany Koen. Mezi zájmy architekta Oldřicha Hozmana patří otázky, jak působí architektura na zdraví člověka a jaký vliv má člověk na zdraví Země při utváření prostředí. Proto si dále rozšiřoval svoje vzdělání a v letech 2011 až 2013 studoval soukromou školu „Lebensgestaltung aus den Wesen der Anthroposophie“. Po dobu 10 let DO ROKU 2019 také navštěvoval týdenní letní konference IPMT (International post medical training – Anthroposophisch erweiterte Medizin und Therapie) v Českém Krumlově. Jeho pokračující zájem o otázky zdraví člověka jej přiměl k prohlubujícímu studiu „Školy Rafael“ v Bratislavě (Anthroposophische Kunsttherapie) pod vedením Jany Koen a dalších zahraničních lektorů. Tuto školu studoval v letech 2012 – 2016. V současné době se věnuje návrhům různých ekologických staveb, waldorfských škol a alternativně orientovaných mateřských škol a školek. Zajímá ho také práce pro ekologicky orientované farmy nebo projekty pro služby sociální péče, návrhy zdravotnických zařízení, nemocnic a chráněných dílen. Jeho specializací je tak zvaný konsenzuální design, kdy klienty zapojuje do tvořivých procesů při vzniku architektonických návrhů. Pracuje tak s duševním potenciálem zadavatele. Snaží se rozvíjet jejich vlastní tvůrčí schopnosti a úroveň odhodlanosti tvořit společně. Ve své tvorbě vyzdvihuje úroveň individuálního charakteru jednotlivců i skupin, které se na něj obracejí. Cílem je pro něj proces/cesta, během které se snaží vystihnout, jak si zadání klient představuje. Architekt Oldřich Hozman také přednáší na tuzemských i zahraničních konferencích a vede různé semináře na témata jako je například organická architektura, zdravé stavby škol, dvanáct smyslů člověka apod. Podrobně se na program přednášek můžete podívat na tomto odkazu: https://www.arc.cz/category/akce/ nebo v archivu přednášek: https://www.arc.cz/category/archiv/

Kontakt

  • Studio ARC, atelier celostní architektury
  • Žabovřesky 130
  • 373 41 Žabovřesky u Českých Budějovic
  • Jihočeský kraj
  • 235 311 622, 603 188 966