Číslo autorizace

94/R

Typ členství

Usazený člen

Stav autorizace

Ukončené členství na vlastní žádost/autorizace odejmuta podle § 10 odst. 2 písm. d)

Kontakt

  • AV62 Development & Consulting Ltd.
  • Na Poříčí 1045/22
  • 110 00 Praha 1
  • Hlavní město Praha