Číslo autorizace

00036

Typ autorizace

 • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)
 • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

 • LÖW a spol., s.r.o.
 • Vranovská 102
 • 614 00 Brno
 • Jihomoravský kraj
 • 545 576 250

  Porotce v soutěžích

  04. 03. 2020 Řádný člen poroty - nezávislý