Číslo autorizace

00038

Typ autorizace

  • UP: obor územní plánování (A.2)
  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Kontakt

  • Žateckých 26
  • 140 00 Praha 4
  • Hlavní město Praha