Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D.

Číslo autorizace

02556

Typ autorizace

  • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

1983-1987 Střední průmyslová škola stavební obor truhlář ve Volyni 1987-1994 Studium na FA ČVUT 1990 Architektonický seminář EASA Karlskrona Švédsko 1991 North Carolina St. University – USA Škola architektury v Praze 1993 Spolupráce s architektonickou kanceláří SIAL s.r.o. Liberec 1994-98 Spolupráce s architektonickou kanceláří D.A.studio s.r.o. 1995-97 Asistent na VŠUP v atelieru prof. Rajniše 1997 Člen ČKA 2008 Samostatná projekční činnost 2005 - 2010 Člen DR ČKA (2005 - 2006 2.místopředeseda) 2006 - 2013 Doktorandské studium na FA ČVUT 2006 Pedagogická činnost na FA ČVUT – ateliér Stempel Beneš 2006- Spolupráce na teoretických textech, konferencích, přednáškách s doc. Oldřichem Ševčíkem 2008- Člen redakční rady časopisu ERA 21 2014- Člen rady pro památky druhé poloviny XX.století při NPŮ

Kontakt

  • Ondřej Beneš - architekt
  • Sochařská 12
  • 170 00 Praha 7
  • Hlavní město Praha
  • 777 819 788

Městský architekt

Ústecký kraj
Externí
2017 dosud
+420 777 819 788
Děčín
Externí
2017 2022
+420 777 819 788

Porotce v soutěžích

26. 07. 2022 Řádný člen poroty - nezávislý
21. 04. 2021 Řádný člen poroty - nezávislý
29. 11. 2019 Náhradník poroty - nezávislý
14. 06. 2019 Předseda poroty
16. 01. 2019 Řádný člen poroty - nezávislý

Stavby a projekty