Ing. arch. Michaela Chvojková

Číslo autorizace

03894

Typ autorizace

 • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Stav autorizace

pozastavená autorizace na vlastní žádost

Bio

STUDIUM: 1993 - 1997 Lepařovo gymnázium, Jičín 1998 - 2005 Technická univerzita v Liberci / Fakulta umění a architektury (FUA TUL) ls 2004/2005 diplomový projekt / Jičín – lokalita Vrcha / urbanisticko architektonický návrh ateliér: prof. Ing. arch. akad. arch. Jiřího Suchomela PRAXE: od 2002 spolupráce s akad. arch. David Vávra _ www.david-vavra.cz/ 2002 - 2003 zs / vysoká škola umělecko průmyslová v Praze (VŠUP) / ateliér sklo v architektuře / prof. ak. soch. Marián Karel 2005 - 2009 Ing. arch. Martin Rössler - Prostor 008 s.r.o. _ www.prostor008.cz/ od 2009 BLOK_architekti (vlastní praxe – OSVČ) 2011 autorizace ČKA/autorizovaný architekt (A1), autorizace č. 03 894

Kontakt

 • Sv. Čecha 679
 • 506 01 Jičín
 • Královéhradecký kraj
 • 728 184 203

  Porotce v soutěžích

  06. 06. 2018 Řádný člen poroty - nezávislý
  01. 02. 2016 Náhradník poroty - nezávislý

  Stavby a projekty