Ing. arch. Ondřej Dvořák Ph.D.

Číslo autorizace

04042

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Bio

Spoluzakladatel ateliéru SKUTEK ARCHITECTURE. Pedagog na FA ČVUT Praha. 2011 doktorské studium FA ČVUT Praha: Komplexní péče o seniory a osoby s handicapem. 2003 magisterské studium FA ČVUT Praha. Základem návrhů je hledání duše místa, neboť tak jako u lidí, i u staveb je nejdůležitější to, co je skryto uvnitř.

Kontakt

  • Na Malovance 724/6
  • 169 00 Praha 6
  • Hlavní město Praha
  • 603 219 355

Stavby a projekty