Ing. arch. Michal Havelka

Číslo autorizace

01374

Typ autorizace

  • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Karenova 1143/24
  • 150 00 Praha 5
  • Hlavní město Praha
  • 257 217 016