Ing. arch. Pavel Hnilička

Číslo autorizace

03126

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Bio

Narodil se v roce 1975 v Praze. Studoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze u Prof. Lábuse a Prof. Šrámkové a na ETH Zürich u Prof. Eberleho. Po absolvování praxe ve dvou ateliérech, vede od roku 2003 vlastní ateliér Pavel Hnilička Architects + Planners. Věnuje se návrhům a realizaci staveb, územním a regulačním plánům pro města a obce. Jedním z klíčových předmětů jeho zájmu je vztah teorie a praxe v navrhování. Je autorem knihy „Sídelní kaše – Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů“ (2005, 2012), „Ročenka České architektury 2009-2010“, spoluautorem publikace „Sub Urbs: krajina, sídla a lidé“ (2013), „Hustota a ekonomika měst“ (2018) a autorem řady článků o urbanismu a architektuře. Urbanismus popularizuje na přednáškách, konferencích a seminářích. Je držitelem Grand Prix za architekturu za rok 2008 v kategorii nová stavba. V letech 2007–2010 vyučoval na Fakultě architektury ČVUT na ústavu urbanismu. Mezi roky 2012-2014 vedl přípravu nových pražských stavebních předpisů na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, které byly v roce 2016 oceněny Českou cenou architektury za mimořádný přínos v oboru. Od roku 2014 do 2018 byl místopředsedou České komory architektů.

Kontakt

  • Pavel Hnilička Architects+Planners
  • Cukrovarnická 46
  • 162 00 Praha 6
  • Hlavní město Praha
  • 233 344 575

Porotce v soutěžích

06. 01. 2022 Řádný člen poroty - nezávislý
07. 06. 2021 Řádný člen poroty - závislý
04. 05. 2020 Řádný člen poroty - nezávislý
22. 03. 2019 Řádný člen poroty - nezávislý
11. 07. 2017 Řádný člen poroty - nezávislý
01. 02. 2017 Náhradník poroty - nezávislý
01. 08. 2016 Náhradník poroty - nezávislý
14. 02. 2014 Náhradník poroty - nezávislý
17. 07. 2013 Předseda poroty
05. 02. 2013 Náhradník poroty - nezávislý
22. 03. 2012 Řádný člen poroty - nezávislý
07. 06. 2011 Řádný člen poroty - nezávislý
22. 07. 2010 Řádný člen poroty - nezávislý

Stavby a projekty

Publikace

Multimédia

OTÁZKY OBSTARÁNÍ POVOLENÍ STAVBY A NASTAVENÍ PRAVIDEL V REGULAČNÍM PLÁNU – IU 2016

HUSTOTA A EKONOMIKA – INVENTURA URBANISMU 2017