Ing. arch. Tomáš Horský

Číslo autorizace

04181

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Práce architekta je pro mě radostí, podněcovanou novými projekty a pozitivními odezvami. Věnuji se projektům různých měřítek od interiérů, designu atypického nábytku přes kompletní návrhy rodinných domů, rekonstrukce, až po větší soubory staveb. Otevřená komunikace a pozorné naslouchání klientovi v průběhu vzniku celého projektu přináší kvalitní výsledek zohledňující jeho individuální potřeby. Zajímají mě jednoduchá a funkční řešení, nabízím dostatek zkušeností a schopností dovést projekt do úspěšné realizace. Jako generální projektant spolupracuji se zkušenými specialisty, navrhujícími technologická zařízení budov, instalace, konstrukce. Projekty zpracovávám od formulace vlastního zadání s klientem a prvotního konceptu, přes dokumentace pro územní a stavební řízení až po realizační projekt a autorský dozor. Po diplomu na pražské Fakultě architektury u prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse jsem v letech 2007 a 2008 pracoval jako architekt v Belfastu v Severním Irsku, kde jsem navrhoval převážně bytové a individuální domy, ale i veřejné budovy a interiéry. Po návratu do Čech působím nejen v Praze, ale i v jiných místech republiky. Má práce vyústila v několik ocenění jako Stavba roku 2013, 3. místo v soutěži Fasáda roku 2010 nebo nejlepší stánek veletrhu For games 2013, nebo v úspěšnou účast na workshopu Central Group na design domů v zástavbě brownfieldu u Nákladového nádraží Žižkov. www.horskyarchitekt.cz

Kontakt

  • Jiráskova 1290
  • 252 63 Roztoky
  • Středočeský kraj
  • 732 816 171

Stavby a projekty