Ing. arch. Blanka Johanisová

Číslo autorizace

04062

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

-1981 - narozena v Pardubicích. -2006 - dokončila studium na fakultě architektury ČVUT v Praze. Během studia absolvovala roční stáž na École Nationale Supérieure d'Architecture v Paříži v La Villette. -2010 - zakládá vlastní architektonické studio Endemit - s manželem Viktorem. Ve své tvorbě se snažím, kde to je vhodné, prosazovat principy přírodního stavitelství a zdravých budov, s čímž souvisí i problematika navrhování nízkoenergetických a pasivních domů. Pravidelně se účastním konferencí a workshopů zaměřených na tato témata. Přispívám k popularizaci staveb užívajících slaměné a hliněné konstrukce publikační činností, organizací vlastních workshopů a přednášek. Jsem členkou občanského sdružení Ekodům. Motto atelieru: "Architekturu chápeme, stejně jako endemicky vyskytující se živočichy, vždy jako neopakovatelné prostorové dílo, vycházející z kontextu okolního prostředí a formované specifickým zadáním, potřebami a finančními možnostmi stavebníka."

Kontakt

  • Mrštíkova 904/8
  • 500 09 Hradec Králové
  • Královéhradecký kraj
  • 736 518 537

    Stavby a projekty