Číslo autorizace

26/R

Typ členství

Usazený člen

Stav autorizace

Ukončené členství na vlastní žádost/autorizace odejmuta podle § 10 odst. 2 písm. d)

Kontakt

  • Karla Hynka Máchy 5203/33
  • 722 00 Ostrava
  • Moravskoslezský kraj
  • 596 633 115, 775 931 590