Ing. arch. Martin Kalhous

Číslo autorizace

03657

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Narodil jsem se roku 1976 v Pardubicích. Studoval jsem v letech 1996-2001 na Fakultě architektury ČVUT v Praze u prof. Jana Bočana a prof. Ladislava Lábuse. V roce 2000 jsem absolvoval roční studijní pobyt ve Valencii na Facultad de Bellas Artes. V roce 2012 jsme společně s bratrem Tomášem Kalhousem (stavební inženýr) založili ateliér MY76 s.r.o. se sídlem v Praze. Naše moto je "vše co si nakreslíme, si také zrealizujeme".

Kontakt

  • my76 s.r.o.
  • Anenské náměstí 211/2
  • 110 00 Praha 1
  • Hlavní město Praha
  • 777 051 205

Stavby a projekty