Ing. arch. Karel Moudrý

Číslo autorizace

01039

Typ autorizace

  • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Datum proškolení

23. 02. 2017

Bio

Narozen v Praze 1962 ... Absolvent FA ČVUT 1986 ... Architektonická praxe v projektových ústavech KPÚ, SÚRPMO a ateliéru ISI ... Od roku 1993 spolupráce s Ing.arch. Karlem Scheibem v ateliéru ANTA spol. s r.o. ... Projekty občanských a bytových staveb, ponejvíce pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR ... rekonstrukce zastupitelských úřadů, konzulárek a Českých center ... Paříž, Tel Aviv, Bratislava, Kábul, Moskva, Sofie, Bukurešť, Istanbul, Mexico City a další ... Soutěže: Zvýšená druhá cena v soutěži na centrální zónu Pardubic / 1988 / spoluautoři Marhold, Řezáč, Konášová ... Ocenění v soutěži na novostavbu Zastupitelského úřadu v Ottawě, Kanada / 1998 / spoluautoři Scheib, Velinský ... 1992-93 externím pedagogem na Ústavu urbanismu FA ČVUT ... Člen ČKA od roku 1993

Kontakt

  • ANTA, spol. s r. o.
  • Gymnastická 2418/2
  • 169 00 Praha 6
  • Hlavní město Praha
  • 283 891 570
  • 283 891 570