Ing. arch. Milan Obenaus

Číslo autorizace

01297

Typ autorizace

 • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Absolvoval Fakultu architektury VUT v Brně v roce 1979. Žije a působí hl. v Olomouci. Pracoval většinou v zaměstnaneckém poměru ve větších firmách - Agroprojekt Olomouc (1980-1989), Městský stavební podnik Olomouc (1989-1990), chvíli jako samostatná OSVČ (1991-1992), pak podílníkem ve firmě INVESPOL s.r.o. (1993-2003) a v zam.poměru ve firmě MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.-MCO (2003-2017). Navrhoval široké spektrum občanské a bytové zástavby (vč.důrazu domovů pro seniory), v posledních letech vzhledem k orientaci fy.MCO se podílel ve větší míře na řešení parterů měst a participoval též na dopravních stavbách. V 90.tých letech se podílel též na návrzích a dodávkách vybavení interiérů. V návrzích se kromě novostaveb objevují ve větší míře také rekonstrukce památkově chráněných objektů. Občas se s mateřskými firmami účastnil soutěží i nejrůznějších výběrových řízení (např.Římské nám.Brno, přednádraží Havířov, most pro Litovel a j.), občas též zasedá v orgánech porot soutěžních přehlídek a soutěží, externě působí jako poradce pro architekturu/hl.architekt u menších měst v regionu. Je zvyklý nacházet řešení při jednáních s NPÚ při rekonstrukcích pam.objektů či staveb v MPR a MPZ, zajímá se zvl.o začleňování novostaveb do památkového kontextu. V průběhu profesního života řídil skupiny i ateliér, uvyklý vést jako HIP zakázky v řádech do stovek milionů korun. V současné době v důchodovém věku, samostatný architekt.

Kontakt

 • Malinovského 80/2
 • 772 00 Olomouc
 • Olomoucký kraj
 • 605 229 145

  Městský architekt

  Uničov
  Externí
  2007 dosud
  +420 605 229 145

  Stavby a projekty