Ing. arch. Pavel Suchý

Číslo autorizace

04120

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Chaberská 51
  • 182 00 Praha 8
  • Hlavní město Praha
  • 608 508 095

    Stavby a projekty