Ing. arch. Tomáš Vích

Číslo autorizace

02665

Typ autorizace

  • VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0)

Typ členství

Aktivní člen

Porotce proškolený pro architektonické (urbanistické) soutěže


Bio

* 1967, 1985 - 1991 absolvoval Fakultu architektury ČVUT Praha. Studium FA zakončil diplomním projektem v atelieru Prof. Ing. Akad. arch. Aleny Šrámkové. 1992 – 1994 pracoval v ateliéru Ing. arch. Michala Sborwitze na studiích pro Pražský hrad a na rekonstrukci Muzea umění Olomouc oceněné v roce 2000 jako stavba desetiletí Olomoucka. Od roku 1995 se specializuje na zakázky rekonstrukcí, novostaveb a interiérů obytných domů a vil a účastní se soutěží na významné budovy, od roku 1997 autorizovaným architektem České komory architektů, od roku 2005 je iniciátorem revitalizace města, účastní se veřejných debat, publikuje osvětové články, recenze a kritiky o architektuře a urbanismu, pořádá v ateliéru Volné Myšlenky Vlada Miluniće Besedy Revue Beau! a edituje www.beau.wgz.cz, má blog na www.archiweb.cz, v letech 2011-14 zasedal v dozorčí radě České komory architektů a v redakční radě Bulletinu České komory architektů, v letech 2015-18 je členem Stavovského soudu ČKA. Byl opakovaně porotce Ceny Petra Parléře a soutěže Think Arch, v letech 2012-14 byl odborný garant Lidové školy urbanismu v Galerii J. Fragnera organizované PragueWatch o.s. za podpory NČA, byl odborný expert projektu Rekonstrukce státu pro zadávání veřejných zakázek. Od roku 2015 je členem správní rady Společnosti Petra Parléře.

Kontakt

  • AA Vích
  • Týnská ulička 628/2
  • 110 00 Praha 1
  • Hlavní město Praha
  • 777 180 867

Porotce v soutěžích

23. 09. 2014 Náhradník poroty - nezávislý
10. 05. 2013 Řádný člen poroty - nezávislý
30. 01. 2013 Řádný člen poroty - nezávislý

Stavby a projekty