Ing. arch. Jiří Vokřál

Číslo autorizace

04128

Typ autorizace

  • A: obor architektura (A.1)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Narozen r. 1981 v Humpolci. V roce 2004-2005 pracoval ve společnosti Archteam jako architekt projektu. Roku 2006 absolvoval Fakultu architektury VUT v Brně o Prof.Ing. arch. Milana Stehlíka. V letech 2006-2013 pracoval ve společnosti Architekti Hrůša&spol., Ateliér Brno, s.r.o. na pracovní pozici architekt projektu a od r. 2008 jako vedoucí architekt (hlavní inženýr projektu). Od roku 2013 autorizovaným architektem České komory architektů. V roce 2013 založil vlastní ateliér JVARCHITEKT. V letech 2013 - 2015 externí konzultant na FA VUT v Brně v ateliéru doc. Ing. arch. Jiřího Oplatka a doc. Ing. arch. Dagmar Glosové. Od roku 2017 společný ateliér s Ing.arch. Michaelou Vokřálovou

Kontakt

  • kpt. Jaroše 1845/26
  • 602 00 Brno
  • Jihomoravský kraj

Porotce v soutěžích

05. 04. 2022 Náhradník poroty - nezávislý
05. 09. 2018 Náhradník poroty - nezávislý
31. 10. 2017 Náhradník poroty - nezávislý

Stavby a projekty