Číslo autorizace

02308

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Aleš Friedrich, ekologické studie a projekty
  • Vitošská 5
  • 143 00 Praha 4
  • Hlavní město Praha
  • 603 297 343