Číslo autorizace

02337

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Na Žižkově 808
  • 460 06 Liberec 6
  • Liberecký kraj
  • 485 131 816