Ing. Matouš Jebavý Ph.D.

Číslo autorizace

02919

Typ autorizace

 • KA: obor krajinářská architektura (A.3)

Typ členství

Aktivní člen

Bio

Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D., autorizovaný krajinářský architekt. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, doktorské studium absolvoval na Fakultě architektury ČVUT v Praze, je docentem v oboru zahradnictví. Od roku 2000 vyučuje na ČZU v Praze na katedře zahradní a krajinné architektury. Nejvýznamnější autorská díla: Revitalizace parku Riegrovy sady v Praze 2 (postupně realizovaná na základě celkové studie a podle projektů autora), realizace jižní části parku proběhla v letech 2011-2012, rekonstrukce brány Vozová proběhla v roce 2017, realizace části parku v oblasti hlavního ikonického výhledu na Pražský hrad proběhla v letech 2018-2019. V roce 2020 postoupila realizace parku do finále soutěže "Grand prix architektů". Pomník Benedikta Roezla na Karlově náměstí v Praze 2, realizace komplexní rekonstrukce pomníku podle projektu autora proběhla v roce 2017. Dílo bylo oceněno v systému RUV nejvyšším možným oceněním AMX - jako dílo mezinárodního významu. Pomník obětem I. a II. světové války na Zbraslavském náměstí v Praze-Zbraslavi, realizace komplexní rekonstrukce pomníku podle projektu autora proběhla v roce 2018. Jindrova zahrada v Litomyšli, realizace nové úpravy veřejné zahrady proběhla v letech 2007 - 2017. Pěší zóna v ulici Jiráskova, vedoucí historickým centrem Slatiňan, realizace podle návrhu autora proběhla v roce 1998. Park Chmelnice v Přešticích, realizace nového parku proběhla podle projektu autora v roce 2010 -11. Krajinářské projekty: Vegetační úpravy části dálnice D 11 na Hradec Králové s realizovaným ekoduktem, realizace 2008. Krajinářské úpravy nově navrženého plavebního kanálu na řece Labi v Přelouči, projekt 2006. Portfolio jeho projektů čítá cca 100 krajinářských projektů a projektů úprav veřejných prostorů a 150 projektů a realizací soukromých zahrad. Na katedře zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze přednáší, vede ateliéry a publikuje, je spoluautorem tří monografií. Působí jako garant magisterského studia oboru "Krajinářská architektura". V rámci studijního plánu garantuje 4 předměty a 4 ateliéry, osobně vede dva ateliéry – „Ateliér B4 – Rodinná zahrada“ a „Ateliér M3 – Park, areál rekreace“, přednáší předmět „Systémy sídelní zeleně“ a vyučuje předmět "Landscaping", vedený v angličtině. Je vedoucím bakalářských, diplomových a doktorských prací a pravidelně pořádá výstavy studentských prací vzniklých v rámci ateliérové výuky. Výstavy se konají na půdě ČZU i mimo ni - na Zbraslavi, v Praze 7, v Praze 8, v Praze - Tróji apod. Jeho diplomanti se pravidelně zúčastňují přehlídek diplomových prací všech škol architektury v České republice, pořádané Českou komorou architektů. Více informací na home.czu.cz/jebavy

Kontakt

 • Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.
 • V Štíhlách 1311/3
 • 142 00 Praha 4
 • Hlavní město Praha
 • 606 824 266

  Porotce v soutěžích

  06. 09. 2019 Řádný člen poroty - nezávislý

  Stavby a projekty

  Publikace

  České zahrady

  České zahrady

  Matouš Jebavý