Číslo autorizace

02828

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Pavlíkova 5
  • 664 44 Ořechov
  • Jihomoravský kraj
  • 547 226 271