Ing. Klára Salzmann Ph.D.

Číslo autorizace

03506

Typ autorizace

  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)
  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Chynín 17
  • 335 63 Nové Mitrovice
  • Plzeňský kraj

Porotce v soutěžích

18. 08. 2021 Náhradník poroty - nezávislý
29. 06. 2021 Řádný člen poroty - nezávislý
14. 05. 2018 Řádný člen poroty - nezávislý

Stavby a projekty