Číslo autorizace

00026

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)
  • KA: obor krajinářská architektura (A.3)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Laudová 1019/11
  • 163 00 Praha 6
  • Hlavní město Praha
  • 777 812 284