Číslo autorizace

02375

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • HBH Projekt spol. s r.o.
  • Kabátníkova 5
  • 602 00 Brno
  • Jihomoravský kraj
  • 541 245 481
  • 541 245 481