Číslo autorizace

03693

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.
  • Rokycanova 114
  • 566 01 Vysoké Mýto
  • Pardubický kraj
  • 465 423 691-4