Číslo autorizace

02409

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Stav autorizace

pozastavená autorizace na vlastní žádost

Kontakt

  • LÖW a spol., s.r.o.
  • Vranovská 102
  • 614 00 Brno
  • Jihomoravský kraj
  • 545 576 250