Číslo autorizace

02841

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Vodárenská 736
  • 664 01 Brno
  • Jihomoravský kraj