Číslo autorizace

03204

Typ autorizace

  • ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1)

Typ členství

Aktivní člen

Kontakt

  • Geo Vision, s.r.o.
  • Brojova 16
  • 326 00 Plzeň
  • Plzeňský kraj
  • 602 193 955